Ceny

Ceny za advokátní služby se řídí především dohodou.
Lze též postupovat dle advokátního tarifu.
Lze též dohodnout odměnu advokáta podílem.

Lze též dohodnout odměnu advokáta podílem (procentem) z vymožené a klientovi uhrazené částky až po jejím vymožení, což bude praktické především pro poškozené či pozůstalé z dopravních nehod, při pracovních úrazech či nemocích z povolání apod.

V případech zvláštního zřetele hodných zastoupím poškozené či pozůstalé po obětech z dopravních nehod zdarma

Pachatele přestupků v dopravě zastupuji za odměnu 2.000 Kč za jeden úkon právní služby.

Pachatele trestných činů obhajuji za odměnu od 2.000 Kč za jeden úkon právní služby dle náročnosti a složitosti věci.

Pokud při první poradě nedojde k dohodě o ceně služeb, pak klient za tuto poradu nic neplatí.
Advokátní kancelář JUDr. Josef Biňovec, ev. č. ČAK 10396
Strossmayerovo nám. 2, 170 00 Praha 7
Tel: 722 919 587 | e-mail: binovec@binovec.cz
Created by obsah.info, 2015 - 2019