Kolektiv
JUDr. Josef Biňovec
vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1983).

V advokacii působí od roku 2004, kdy založil vlastní advokátní kancelář. Před založením advokátní kanceláře pracoval 15 let jako právník, likvidátor, disponent a vedoucí odboru na úseku likvidace pojistných událostí v České pojišťovně a.s. Poskytuje komplexní právní služby, v rámci své praxe vede tým právníků a sám se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravních přestupků, trestní, občanské, zdravotnické, pojistné a pracovní právo. Dlouhodobě spolupracuje s Českým sdružením obětí dopravních nehod a Asociací cestovních kanceláří České republiky.

Právní služby poskytuje v českém jazyce.

E-mail:
binovec@binovec.cz
Tel.:
+420 722 919 587Mgr. Monika Nešutová
vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2016).

V advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce působí na pozici advokátní koncipientky od roku 2016. V průběhu studia vykonávala praxi na pozici paralegal v advokátních kancelářích zabývajících se generální praxí. Poskytuje komplexní právní služby, v rámci své praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod a dopravního práva včetně přestupků v dopravě, trestního práva a práva nemovitostí.

Právní služby poskytuje v českém jazyce.

E-mail:
nesutova@binovec.cz
Tel.:
+420 722 919 587Mgr. et Mgr. Martin Langpaul
vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2015) a Policejní akademii ČR v Praze (2016), kde v současné době ještě studuje doktorský studijní program.

V advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce působí na pozici advokátního koncipienta od roku 2017, předtím absolvoval koncipientskou praxi v advokátních kancelářích zabývajících se generální praxí, zejména sporovou agendou. Dříve pracoval také jako právník na Ministerstvu vnitra a dále působil jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu spravedlnosti. Poskytuje komplexní právní služby a v rámci své praxe se specializuje na problematiku trestního a přestupkového práva, policejního práva, zpravodajských služeb, služebního poměru a bezpečnosti. Disponuje též znalostmi a zkušenostmi z oblasti legislativy a státní správy.

Právní služby poskytuje v českém jazyce.

E-mail:
langpaul@binovec.cz
Tel.:
+420 722 919 587Mgr. Michaela Drátovská
vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2010).

V advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce působí na pozici advokátní koncipientky od roku 2018. V předchozích letech své profesní praxe působila na různých pozicích v oblasti státní správy a samosprávy, kde se věnovala především oblasti práva veřejných zakázek, pracovněprávní oblasti, smluvní agendě v oblasti občanského i obchodního práva, vymáhání pohledávek a čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.
Poskytuje komplexní právní služby a v rámci své současné praxe se specializuje na problematiku náhrady škody, dopravních nehod, pracovního práva, trestního práva, rodinného práva, právních vztahů k nemovitostem a vymáhání pohledávek.

Právní služby poskytuje v českém jazyce.

E-mail:
dratovska@binovec.cz
Tel.:
+420 722 919 587


Kristýna Novotná
vystudovala Obchodní akademii v Náchodě (2013), v letech 2013/2014 absolvovala roční kurz celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce působí na pozici asistentky advokáta, vede spisovou agendu kanceláře, komunikuje s klienty a dalšími subjekty.

Hovoří česky a anglicky.

E-mail:
asistentka@binovec.cz
Tel.:
+420 722 919 587

Advokátní kancelář JUDr. Josef Biňovec, ev. č. ČAK 10396
Strossmayerovo nám. 2, 170 00 Praha 7
Tel: 722 919 587 | e-mail: binovec@binovec.cz
Created by obsah.info, 2015 - 2019